Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
15.09.2020

Принцип конфіденційності в медіації у господарських спорах

Поліщук Вікторія, аспірант, Університет економіки та права «КРОК» м. Київ, Україна адвокат, Голова Комітету з трудового права, член Комітету з питань медіації, член Комітету з питань гендерної політики, що діють у складі НААУ Джерело: Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 31 липня – 1 серпня 2020 […]

Поліщук Вікторія,
аспірант, Університет економіки та права «КРОК» м. Київ, Україна
адвокат, Голова Комітету з трудового права, член Комітету з питань медіації, член Комітету з питань гендерної політики, що діють у складі НААУ

Джерело: Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 31 липня – 1 серпня 2020 р.). – Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2020. – 54-56 с.


В останні роки медіація стала більш звичним способом врегулювання спорів. При цьому, для усіх учасників медіації найбільш важливу частину процесу становить порядок забезпечення принципу конфіденційності. Правила конфіденційності процесу існують для того, щоб сторони могли довіряти одна одній та надавати необхідні докази і робити твердження, які за межами цього процесу не можуть бути використані проти них.

Разом з тим, на сьогодні у світі існує велика розбіжність у стандартах конфіденційності. Для прикладу, в судах Австралії медіатори можуть бути викликані в якості свідків. У Швеції, Бельгії та Італії адвокати, які виступали медіаторами у справах, можуть посилатися на угоду про медіацію [4]. Австралійський дослідник Джон К. Артур висловлює думку, що у контексті медіації конфіденційність може бути як між сторонами, так і між медіатором та сторонами [1]. Все це охоплює принцип конфіденційності процесу медіації.
Як стверджують дослідники із Шотландії Ендрю Агапіу та Брайан Кларк, потреба в забезпеченні принципу конфіденційності під час медіації важлива з низки причин. Перш за все, конфіденційність забезпечує створення умов довіри для усіх учасників процесу медіації. По-друге, конфіденційність процесу має зв’язок з принципом нейтральності медіатора [2]. Медіатор має бути впевненим у процесі та своїх правах.

Медіація може бути, дійсно, ефективним способом врегулювання спору та економити витрати сторін, але успіх медіації багато в чому залежить саме від конфіденційності, що необхідна для переконання сторін бути відвертими у своїх переговорах та у взаємодії з медіатором.

Основою забезпечення конфіденційності, як зазначає Джон К. Артур, є угода про медіацію, де і передбачаються основні права та обов’язки щодо дотримання цього принципу [1]. З цією думкою погоджується і британський дослідник Мрінал Віджай, який стверджує, що ідеальна угода про медіацію обов’язково включатє положення щодо нерозголошення інформації, яка отримана у процесі медіації [4].

Разом з тим, умови про конфіденційність можуть бути і окремим документом у медіації. Для цього учасники медіації та медіатор підписують угоду про конфіденційність, яка надає можливість сторонам розробляти положення, що будуть забезпечувати їхні потреби під час медіації.

Угода про конфіденційність має відображати інформацію, яка надає розуміння учасникам медіації щодо обсягу та обмежень захисту конфіденційної інформації. В угоді про конфіденційність може бути передбачено, які форми спілкування захищаються та у який спосіб [3]. Окремими пунктами вказується, що повідомлення, які зроблені на спільних сесіях, або ті, які були оголошено на індивідуальних сесіях становлять конфіденційну інформацію; сторони не будуть здійснювати запис процесу медіації [3].

У той же час принцип конфіденційності може створювати і проблеми для учасників медіації. Мрінал Віджай зазначає, що існують випадки, коли, порушуючи принцип конфіденційності, сторона використовує докази, зібрані у процесі медіації, під час судового розгляду. Дослідник стверджує, що проблема захисту конфіденційності у процесі медіації може бути вирішена через допустимість доказів під час розгляду справи в суді [4].

Таким чином, принцип конфіденційності сприяє створенню умов довіри для учасників медіації, надає можливість уникнення розголосу спору і зберігає комерційну таємницю бізнесу. На переконання Мрінал Віджай, принцип конфіденційності забезпечує переваги медіації як способу врегулювання господарських спорів, у сфері інтелектуальної власності та інформаційних технологій [4]. З цим власне і варто погодитись.

Список літератури:

1. John К Arthur. Confidentiality and privilege in mediation
2. Andrew Agapiou and Bryan Clark. The practical significance of confidentiality in mediation
3. Protecting the confidentiality of dispute resolution proceedings. A guide for federal workplace ADR program administrators
4 .Mrinal Vijay. The Dilemma of Balancing the Administration of Justice and the Preservation of Confidentiality’ in the Mediation Process