Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
15.05.2020

Практика Верховного Суду з питань відсторонення від роботи

Вікторія Поліщук, адвокат, голова Комітету з трудового права НААУ, член Комітету з питань медіації НААУ,  медіатор У чинному законодавстві відсутнє чітке визначення поняття «відсторонення від роботи», а також усі можливі випадки відсторонення від роботи. Стаття 46 Кодексу законів про працю України зазначає, що відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: […]

Вікторія Поліщук,
адвокат, голова Комітету з трудового права НААУ,
член Комітету з питань медіації НААУ,  медіатор

У чинному законодавстві відсутнє чітке визначення поняття «відсторонення від роботи», а також усі можливі випадки відсторонення від роботи. Стаття 46 Кодексу законів про працю України зазначає, що відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі:

появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів,
відмови від навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;
в інших випадках, передбачених законодавством.

Фактично, на практиці таке розмите формулювання часто призводить до помилок у застосуванні статті 46 Кодексу законів про працю України. Під час відсторонення від посади роботодавці мають пам’ятати про:
правову підставу для відсторонення від посади;
наслідки відсторонення від посади для інших осіб;
законодавче встановленні гарантії відстороненого працівника на оплату праці,
строки відсторонення, які мають відповідати часу, потрібному для усунення причин відсторонення, якщо тільки уповноваженим органом не визначено інший строк відсторонення.

Вказані вище обставини є важливими та мають враховуватися під час оформлення наказу про відсторонення. При цьому, працівник обов’язково має бути ознайомлений про цей наказ та поставити всій підпис. У разі, якщо працівника не звільнено з роботи, то він повертається до роботи після усунення підстав, що стали причиною для його відсторонення. Якщо ж є законодавчі підстави для звільнення, то на практиці роботодавці досить часто допускають помилки у порядку звільнення після відсторонення від роботи.

06.05.2020 р. Верховний Суд розглянув справу № 521/10517/16-ц за позовом працівника до Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський олійноекстракційний завод» про визнання незаконним та скасування наказу про відсторонення від роботи, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди.
Підставою звернення до суду став той факт, що працівника на посаді слюсаря-ремонтника відділу головного механіка товариства було відсторонено від роботи до проведення переатестації. Наказ про відсторонення від роботи було видано на підставі службової записки головного механіка, у якій було зазначено про постійні порушення працівником правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, систематичне невиконання розпоряджень головного механіка та не виконання своїх посадових обов`язків. На період відсторонення від роботи і для підготовки до переатестації працівнику було дано письмове розпорядження займатися фарбуванням технологічних трубопроводів у відділенні пожежогасіння. Вказана робота була необумовлена трудовим договором. Наслідком цієї ситуації стало складення акту про невихід працівника на роботу для фарбування технологічних трубопроводів і звільнення за прогул без поважних причин.

Верховний Суд надав висновок, що невихід працівника на роботу у зв`язку з незаконним переведенням не можна вважати прогулом без поважних причин. У даному разі звільнення працівника відбулось з порушенням вимог процедури застосування дисциплінарного стягнення, передбаченої статтею 149 КЗпП України, а саме – відповідач не зажадав від позивача письмових пояснень з приводу порушення ним трудової дисципліни. Окрім того, відсутні правові підстави для реалізації вимоги роботодавця виконувати працівником роботу, яка не передбачена трудовим договором. Відтак, працівник підлягає поновленню на роботі та отримує на свою користь середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Детальніше про всю останню практику Верховного Суду з питань відсторонення з роботи та розірвання трудових договорів Вікторія Поліщук буде розповідати на 2-х годинному курсі «Розірвання трудових договорів: судова практика».
Реєстрація за лінком: https://www.hsa.org.ua/rozirvannya-trudovyh-dogovoriv-sudova-praktyka/