Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
24.06.2020

Організація діяльності відділу кадрів або HR-спеціалістів

Вікторія Поліщук, адвокат, голова Комітету з трудового права НААУ, член Комітету з питань медіації НААУ,  медіатор Відділ кадрів є структурним підрозділом будь-якого підприємства, який виконує ряд завдань, що пов’язані із добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів. Загальна чисельність відділу кадрів залежить від розміру бізнесу та кількості працівників на підприємстві. На практиці чисельність працівників […]

Вікторія Поліщук,
адвокат, голова Комітету з трудового права НААУ,
член Комітету з питань медіації НААУ,  медіатор

Відділ кадрів є структурним підрозділом будь-якого підприємства, який виконує ряд завдань, що пов’язані із добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів. Загальна чисельність відділу кадрів залежить від розміру бізнесу та кількості працівників на підприємстві. На практиці чисельність працівників може встановлюватися у Положенні про відділ кадрів. Наприклад, із з розрахунку 1 працівник відділу на 50 працюючих, але не менше 2 осіб.
Разом з тим, для забезпечення раціонального розподілу праці та створення механізму розмежування функцій та відповідальності на основі регламентації трудової діяльності на практиці рекомендується застосовувати Класифікатор професій ДК 003:2010, який затверджено наказом Держспоживстандарту № 327 від 28.07.2010 р. Також для окремих галузей варто враховувати Міжгалузеві нормативи, що затверджені Міністерством праці та соціальної політики України № 341 від 18.12.2003 р.
Загалом же функції відділу кадрів зводять до того, що такий структурний підрозділ буде займатися:

розподілом роботи між працівниками;
закріпленням за ними робочих місць;
встановленням строків виконання завдань і контролем за дотриманням працівниками цих строків;
регулюванням розміру заробітної плати та виплати премій у межах, встановлених колективним договором, якщо такий укладено, штатним розписом та Законом України «Про оплату праці»;
застосуванням дисциплінарних стягнень чи заходів заохочення до підлеглих працівників (шляхом подання доповідної записки чи проекту наказу керівникові підприємства);
дотриманням порядку і строків надання відпусток чи відгулів, передбачених Законом України «Про відпустки»;
роботою з персональними даними та конфіденційною інформацією компанії;
направленням працівників на курси підвищення кваліфікації, семінари тощо.

Окрім того. перелік повноважень відділу кадрів може бути збільшено із урахуванням специфіки діяльності конкретного бізнесу. Також відділ кадрів може також виконувати функції з ведення військового обліку підприємства. Для цього можна або передбачити таку функцію в посадових інструкціях працівників відділу кадрів, або видати окремий наказ, але в другому випадку потрібно буде встановлювати доплату за ведення військового обліку. У зв’язку з цим, рекомендується, щоб всі обов’язки та функції відділу кадрів були передбачені в Положенні про відділ кадрів, а якщо на підприємстві працює тільки один HR, то у такому разі – у його посадовій інструкції.

Невиконання завдань та функцій, які покладено на керівника або працівника відділу кадрів, є підставою для застосування дисциплінарних стягнень, у тому числі, це може стати і причиною звільнення. На відміну від інших структурних підрозділів, звільнення працівників відділу кадрів супроводжується особливою процедурою по прийманню-передачі відомостей, що включає у себе видання наказу про приймання-передачу справ, створення комісії, перевірка кадрової документації, складання актів про приймання-передавання справ. За результати звільнення працівник відділу кадрів може сам внести запис до своєї трудової книжки щодо свого звільнення, якщо це передбачено у його посадовій інструкції. При цьому, запис до трудової книжки про своє звільнення інспектор має вносити від імені третьої особи.