Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
16.11.2020

Конфіденційність медіації у господарських спорах як перевага перед іншими позасудовими способами врегулювання спорів

Вікторія Поліщук, адвокат, голова Комітету з трудового права НААУ, член Комітету з питань медіації НААУ, медіатор. Медіація – це практичний позасудовий процес врегулювання спору за допомогою медіатора, в основі якого лежить конфіденційність. На думку англійської дослідниці Кет Струт, конфіденційність процесу медіації – це як привілей [5]. Оскільки, жоден із позасудових способів врегулювання рішення не ставить […]

Вікторія Поліщук,
адвокат, голова Комітету з трудового права НААУ,
член Комітету з питань медіації НААУ, медіатор.

Медіація – це практичний позасудовий процес врегулювання спору за допомогою медіатора, в основі якого лежить конфіденційність. На думку англійської дослідниці Кет Струт, конфіденційність процесу медіації – це як привілей [5]. Оскільки, жоден із позасудових способів врегулювання рішення не ставить за ціль забезпечити конфіденційність процесу.

Інший англійський дослідник Чарлі Ірвін стверджує, що успішність медіації як процедури залежить від багатьох умов, які потрібно виконувати як медіатору, так і сторонам. Ці умови включаються гарантії для діяльності медіатора, захист інформації, яка не може бути використана в подальших судових процесах чи арбітражі, а також наявність певного строку та повідомлення для сторін щодо позовної давності. Загалом же позовна давність є важливою для процесу медіації, адже сторони процесу можуть неохоче користуватися нею, якщо буде страх втратити час для ініціювання початку судового розгляду [1]. Обидва дослідника погоджуються з тим, що конфіденційність є не тільки принципом медіації у господарських спорах, але і основою цього процесу або перевагою перед іншими позасудовими способами врегулювання спорів.

Чарлі Ірвін висловлює думку, що особливістю конфіденційності процесу медіації є те, що умови щодо необхідності гарантувати конфіденційність процесу стосуються лише медіатора. При цьому, сторони не зобов’язані зберігати інформацію, що стала відома їм під час медіації [1].

Однак, навіть, якщо сторони і не дотримуються умов щодо конфіденційності медіації, то все одно для них наступають негативні наслідки, які, як правило, передбачені у законодавстві конкретної країни та в угоді про медіації або в угоді про конфіденційність медіації, яка також може бути підписана в рамках медіації. Якщо говорити про судовий процес або арбітраж, то розголошення сторонами конфіденційної інформації, яку було отримано під час медіації, або надання доказів, які стали відомими у процесі медіації, створюються наслідки неналежності доказів.

Разом з тим, канадський дослідник Рік Веілер критично оцінює гарантії щодо конфіденційності медіації, які закріплено в угоді про медіацію або в угоді про конфіденційність медіації, яку було підписано в рамках процесу медіації. Дослідник наводить приклад рішення Верховного суду Канади у справі Union Carbide Canada Inc. проти Bombardier Inc., 2014 SCC 35 [2].

Обставини справи розгорталися наступним чином. Компанії Bombardier та Union Carbide Canada Inc. (правонаступник – компанія Dow Chemical) погодились вирішувати свої спори за допомогою медіації та перед початком цієї процедури підписали медіаційну угоду із певними застереження щодо конфіденційності. Зокрема, сторони передбачили, що вся інформація, яка стане відомою під час медіації, буде охоронятися грифом конфіденційності. Інформація не буде використовуватися як доказ у будь-якому провадженні, а документи, що будуть подаватися в рамках медіації, не підлягатимуть розкриттю. Окрім того, сторони передбачили, що усі документи та напрацювання медіатора будуть конфіденційними і не підлягатимуть розголошення та не зможуть бути використані як докази у судовому процесі і арбітражі.

Незважаючи на той факт, що медіація закінчилися певним рішенням, сторони розійшлися у розумінні умов медіаційної угоди у частині конфіденційності процесу. Компанія Bombardier вирішила звернутися до суду з метою затвердження домовленостей у медіації. У своєму зверненні до суду компанія Bombardier посилалася на певну інформацію, яку було отримано під час медіації та яку компанія Dow Chemical вважала конфіденційною. Після цього компанія Dow Chemical внесла пропозицію викреслити ті пункти у зверненні Bombardier, які стосувалися конфіденційних питань [4]. Рішення у цій справі було прийнято Верховним Судом Канади, який детально дослідив питання застереження щодо конфіденційності в угоді про медіацію. Вказане рішення є важливим для усієї міжнародної спільноти медіаторів, адже суд зазначив, що насправді сторони можуть створювати власні правила щодо конфіденційності, які повністю витісняють необхідність застосовувати норми загального права. Відтак, угода про медіацію може забороняти сторонам посилатися на конфіденційну інформацію у рамках медіації, у тому числі, і в суді [4].

Разом з тим, договір про медіацію не заважає сторонам надавати докази, що підтверджуються повідомлення, які було зроблено в процесі медіації, з метою доведення умов врегулювання. Однак, такі докази можна надавати лише в тому розмірі, наскільки це технічно та законодавчо можливо для підтвердження умов врегулювання. Це означає, що сторони можуть підтверджувати факт існування процесу медіації, керуватися повністю умовами договору у частині конфіденційності медіації та надавати докази, які б підтверджувати факт проведення медіації і прийняття рішення. Разом з тим, сторони не можуть надавати до суду інформацію, що стала відомою їм у процесі медіації, та докази, які були використані у процесі медіації.

Окрім того, як зазначено у справі «Хелсі проти Мілтон Кейнс», суд не повинен проводити розслідування, чому процес медіації не призвів до конкретного результату [3]. Конфіденційність процесу медіації робить цей процес цілісним та створює певні привілеї перед іншими позасудовими способами врегулювання спорів і не дозволяє судовим органам та арбітру досліджувати докази, які було отримано у рамках медіації, або оцінювати інформацію, що стала відомою під час медіації.

Література:

1.Charlie Irvine. Mediation confidentiality: limitations and a proposal.
2. Rick Weiler. Supreme Court of Canada rules on mediation confidentiality following settlement.
3. Halsey v Milton Keynes General NHS Trust [2004] EWCA Civ 576
4. Mediation Confidentiality – The Supreme Court of Canada Weighs In.
5. Keith Strutt. Origins of Confidentiality in Mediation.