Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
12.05.2020

Комерційна таємниця в ТОВ

Вікторія Поліщук, адвокат, голова Комітету з трудового права НААУ, член Комітету з питань медіації НААУ,  медіатор Надія Тарасова, адвокат, член комітету з питань захисту бізнесу Ради адвокатів Київської області, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, медіатор. Коли ми говоримо про комерційну таємницю, на думку спадає захист комерційної таємниці від розголошення працівниками товариства. У такому разі захист комерційної таємниці […]

Вікторія Поліщук, адвокат,
голова Комітету з трудового права НААУ,
член Комітету з питань медіації НААУ,  медіатор

Надія Тарасова, адвокат,
член комітету з питань захисту бізнесу Ради адвокатів Київської області,
сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, медіатор.

Коли ми говоримо про комерційну таємницю, на думку спадає захист комерційної таємниці від розголошення працівниками товариства. У такому разі захист комерційної таємниці ТОВ повинен супроводжуватися обізнаністю працівників. Для цього доцільним буде відображення поняття «комерційна таємниця» в трудових договорах або контрактах, а також в посадових інструкціях, положеннях про діяльність можливих структурних підрозділів. Окрім того, з працівником можна укласти і договір про нерозголошення комерційної таємниці. Порушенням умов якого може обернутися для працівника штрафом.  При цьому, як зазначив Верховний Суд у постанові від 18.09.2019 р. по справі № 359/10185/16-ц, обов’язок збереження та доведення вини працівника за розголошення комерційної таємниці покладається на роботодавця. У вказаній справі начальник служби технологічної підтримки та навчання комплексу наземного обслуговування пересилав електронні повідомлення, які містять комерційну таємницю, з корпоративної пошти на свою електронну пошту gmail.com. Суд зазначив, що вказана обставина унеможливлює покладення відповідальності за витік службової інформації виключно на працівника. Потрібно було детально з’ясувати: чи мали інші особи доступ до пошти?

В іншій постанові від 28.02.2019 р. по справі № № 752/5775/16-ц Верховний Суд зазначив, що роботодавець не надав жодного належного та допустимого доказу про неправомірне використання працівником у власних цілях комерційної таємниці належної йому як роботодавцю. Сам по собі факт входження працівником ТОВ «Смайл-Експо» під час перебування у відпустці у корпоративну систему позивача – «Redmine» не є доказом того, що вона здійснила розголошення комерційної таємниці позивача.
Тож, кожен роботодавець зобов’язується не лише створити умови для нерозголошення комерційної таємниці, але і мати належні та допустимі докази неправомірного використання працівниками комерційної таємниці. Однак, робота з працівниками – це лише частина айсбергу. Комерційну таємницю в товаристві потрібно захищати і від розголошення посадовими особами товариства, а іноді навіть від самих учасників товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Розглянемо питання захисту комерційної таємниці всередині товариства в комплексі.

Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, визначаються суб’єктом господарювання відповідно до законодавства, як правило, виконавчим органом товариства. Перелік відомостей, що не становлять комерційну таємницю, визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.1993 року № 611.

Що можна рекомендувати товариству для захисту його комерційної таємниці від розголошення працівниками, посадовими особами і учасниками?

1. У випадку, якщо учасники прийняли рішення про укладення корпоративного договору, в договорі обов’язково слід прописати, що учасники товариства зобов’язуються не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію товариства. Бажано зазначити, що перелік відомостей, які складають комерційну таємницю та/або належать до конфіденційної інформації товариства прописані в відповідному положенні, затвердженому в товаристві. Учасники можуть передбачити відповідальність за розголошення комерційної таємниці товариства. Наприклад, стягнення штрафу або добровільний вихід з товариства, або відчуження частки винуватця іншому учаснику (учасникам) товариства. Звісно, на практиці застосувати ці положення корпоративного договору буде не просто. Судова практика тільки формується.

2. Більш поширеним і зрозумілим шляхом захисту комерційної таємниці від її розголошення посадовими особами товариства є окремий розділ в статуті ТОВ. Для цього потрібно визначати, що є комерційною таємницю та конфіденційною інформацією товариства і як саме інформація має бути захищена. Деталізую робити не обов’язково. Головне – це віднести до компетенції загальних зборів учасників або наглядової ради (за наявності) питання щодо затвердження внутрішніх нормативних актів, що регулюють правила визначення, охорони та доступу до комерційної таємниці ТОВ.

3. З посадовими особами товариства (члени виконавчого органу, члени наглядової ради, ревізійної комісії, інші особи, які є посадовими згідно з статутом ТОВ) обов’язково укладаються договори з зобов’язанням не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію товариства. У випадку порушення такої умови договору, ТОВ має право розірвати договір з посадовою особою – порушником без виплати компенсації. Саме про це сказано в частині 7 статті 42 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»: посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням ними посадових обов’язків та становить комерційну таємницю товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом (ч.7ст. 42 Закону). Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

Як ще можна захистити комерційну таємницю товариства?

4. Допоможе наявність в ТОВ:

* положення про загальні збори учасників товариства,
* положення про наглядову раду
* та положення про виконавчий орган товариства.

Всі ці положення мають містити застереження про необхідність дотримуватись порядку збереження комерційної таємниці в ТОВ.
Положення про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію ТОВ слід затвердити загальними зборами учасників товариства, бажано одностайним голосуванням, а в рішенні прописати, що дія положення розповсюджується на учасників товариства, посадових осіб та працівників. Зрозуміло, що такий порядок має бути доведено до всіх зазначених в рішенні осіб.

Як же бути з правом учасника на отримання інформації про діяльність товариства?

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», учасники товариства мають право отримувати інформацію про господарську діяльність товариства. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства виконавчий орган товариства зобов`язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті (ч.5 ст. 43 Закону).  Навіть у випадку, якщо в товаристві існує корпоративний конфлікт, або учасник товариства свідомо запитує у товариства інформацію, що складає комерційну таємницю, з метою її подальшого розголошення, товариство має виконувати вимоги Закону.  При цьому, у товариства є можливість захистити свою комерційну таємницю, а саме: в положенні про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію ТОВ, що затверджено загальними зборами учасників, прописати:

* порядок звернення учасників за інформацією,
* форму звернення,
* порядок відшкодування товариству його витрат (на виготовлення копій, вартість паперу тощо),
* навіть необхідність одержання згоди всіх учасників на розкриття інформації учаснику або третій особі.

З цього приводу є цікавим рішення господарського суду Вінницької області за позовом Учасника до ТОВ про зобов’язання вчинити дії. Учасник вимагав від ТОВ надати інформацію за переліком. Оскільки частина документів за запитом буда віднесена внутрішнім положенням товариства до комерційної таємниці, товариство зажадало від учасника дотримання порядку, прописаного в положенні. Учасник звернувся з позовом до суду. В задоволенні позову відмовлено. Це тільки перша інстанція, слідкуємо за розвитком подій.