Вища школа адвокатури
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
info@hsa.org.ua
Медичне право

Права людини в сфері охорони здоров’я: проблеми правозастосування та правореалізації (6 залікових балів)

1 899
грн
Хто викладає:
Сенюта Ірина Ярославівна
Коли та Де:
  • 23.06.2018 - м. Київ (локація уточнюється)
Як довго: 1 день
Записатись
««Медичне право – відносно нова галузь права, яка ставить виклики перед правниками, що цікавляться питаннями захисту прав людини у сфері охорони здоров’я, регламентує правовий статус медичних працівників, визначає порядок надання медичних послуг та фінансування системи охорони здоров’я. Зіткнувшись із новими технологіями у сфері охорони здоров’я, правники повинні будуть вирішувати складні медико-правові проблеми, починаючи від традиційних питань про юридичну відповідальність і закінчуючи питаннями встановлення пріоритетів у цій сфері. Курс з медичного права підвищить рівень розуміння правниками як теоретичних, так і практичних проблем медичного права, а тому він важливий для правника, оскільки дасть змогу вирішувати сьогоденні дилеми, які існують у сфері охорони здоров’я». »
Андре ден Екстер
доктор права, професор Університету імені Еразма Ротердамського, візит-лектор з питань міжнародного медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького).
Курс створено на підставі:
Причини відвідати цей курс

Актуальність проблематики

Сьогодні набуває подальших обертів світова тенденція поглиблення спеціалізованих знань адвокатами. Міцнішають позиції новітніх галузей права, якою є, зокрема медичне право.

Долучення до кола експертів з медичного права

В умовах медичної реформи, яка, зокрема, передбачає зростання ринку приватних медичних послуг, та збільшення кількості медичних справ виникає все більша потреба у фахівцях-правниках, які залучатимуться від юридичного супроводу до законотворення. Посилення медійної зацікавленості, а отже, і популяризація власної практики.

Участь у формуванні спеціалізованого адвокатського середовища.

Слухач матиме можливість налагодити співпрацю з іншими колегами, що в подальшому сприятиме обміну досвідом, залучатись до викладацької чи тренерської роботи, популяризуючи свою практику.

Привабливість для донора

Спостерігається спектральна зацікавленість донорів у проектах пов’язаних з правами людини і охороною здоров’я, що, відтак, слугує можливістю участі в міжнародних грантових проектах як експерт чи грантер.

Участь у «блакитному океані»

Навчання дасть змогу слухачеві отримати спеціалізовані знання з новітньої галузі права, додаткові інструменти для ефективної роботи над медичними справа, бути конкурентоздатним у царині, яка активно заповнюється правниками, а також створити «вільну нішу», яка незаповнена.

««Один із напрямів адвокатської практики пов'язаний із медичним правом, що охоплює так звані "медичні" справи, інші послуги (правову допомогу) адвокатів за зверненнями клієнтів з питань здійснення та захисту прав учасників відносин у сфері надання медичної допомоги та медичних послуг. Адвокатська практика у сфері медичного права вимагає від адвоката системних теоретичних і практичних знань та навичок, що зумовлює необхідність спеціальної підготовки адвокатів шляхом вивчення спецкурсу "Медичне право"».»
Роман Майданик
доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України, завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Як оплатити курс?

Реєструєтесь
на курс

Вам на пошту
надходить рахунок-фактура чи посилання на оплату через інтернет

Оплачуєте
банківською карткою, через Приват24, у терміналі Приватбанку, у касі банку або з рахунку юридичної особи

На заході
переймаєте знання та досвід від наших експертів

Втілюєте
знання та досвід у своїй практиці та збільшуєте прибуток

Для кого розроблено цей курс?
  • адвокатів, які мають намір набути спеціальні знання у галузі медичного права;
  • правників, які цікавляться проблематикою медичного права;
  • всіх, кого цікавить тема курсу.