Вища школа адвокатури
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
info@hsa.org.ua
Кримінальне право

Окремі питання тактики захисту в кримінальних провадженнях по злочинам корупційного спрямування (9 залікових балів)

2 849
грн
Хто викладає:
Готін Олександр Миколайович
Коли та Де:
  • 15.06.2018 - 16.06.2018 - м. Київ (локація уточнюється)
Як довго: 1.5 дні
Записатись
«Внесення суттєвих змін у законодавство України та реформування органів кримінальної юстиції вимагає від адвокатів при здійсненні їхніх повноважень на різних напрямах діяльності йти в ногу з часом. Така ситуація обумовлює необхідність для постійного оновлення знань адвоката і динамічного професійного удосконалення та розвитку з тим, щоб належним чином реалізовувати свої повноваження. Підготовлений авторським колективом Вищої школи адвокатури та наданий на рецензування курс лекцій „Окремі питання тактики захисту в кримінальних провадженнях по злочинах корупційного спрямування” є комплексним, багатогранним виданням, яке охоплює практично всі види діяльності адвоката у досліджуваній сфері. У науковій роботі з достатньою повнотою досліджено питання прогнозування вірогідні лінії обвинувачення органу досудового розслідування, оперативних і перспективних контрзаходів захисту, висвітлено стратегію і тактику адвокатської діяльності в умовах підвищеного суспільного резонансу, викликаного інформаційним і громадсько-політичним підсиленням позиції органів обвинувачення, відображено передовий досвід виявлення і протидії штучній провокації вчинення корупційних правопорушень. Наданий на рецензування курс лекцій є актуальним і становитиме значний інтерес не лише для адвокатів та науковців, а й загалом для усіх, хто здійснює правозастосування. У науковій роботі розкриті питання, які стосуються практичної діяльності адвоката, тому поданий на рецензування курс лекцій повинен стати настільною книгою кожного адвоката, адже практичні працівники зможуть у ньому знайти відповіді на дуже багато питань, які стосуються адвокатської діяльності. З огляду на викладене вважаю, що наданий курс лекцій „Окремі питання тактики захисту в кримінальних провадженнях по злочинах корупційного спрямування” виконаний на належному фаховому рівні та відповідає необхідним вимогам, і отже, може бути рекомендований для використання у навчальному процесі. »
Загиней Зоя Аполлінаріївна
начальник відділу науково-методичного забезпечення прокурорської діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, д.ю.н., доцент
Курс створено на підставі:

Курс, запропонований до вивчення слухачам – це теоретичний і практичний матеріал опрацьований автором особисто в межах чисельних проваджень кримінально- і адміністративно-правового характеру. Захист у справах корупційної спрямованості – один із фахових напрямків професійної діяльності автора.

Після успішного завершення курсу ви зможете:
  • у стислі терміни (незалежно від стадії кримінального провадження, на якій адвокат вступив у справу), прогнозувати вірогідні лінії обвинувачення органу досудового розслідування, опрацьовувати оперативні і перспективі контрзаходи захисту;
  • отримати нові знання ефективних тактичних адвокатських прийомів, що апробовані й втілені в конкретних кримінальних справах з позитивними результатами захисту;
  • ознайомитись з найновішим досвідом виявлення і протидії штучній провокації вчинення корупційних правопорушень;
  • опанувати стратегію і тактику адвокатської діяльності в умовах підвищеного суспільного резонансу, викликаного інформаційним та громадсько-політичним підсиленням позиції органів обвинувачення;
  • пройти умовне тестування на предмет правильності складання і оперування різноплановими процесуальними документами (скарги, заяви, клопотання) в залежності від змін лінії обвинувачення і напрямку досудового розслідування;
Причини відвідати цей курс

Актуальність проблематики

Відсоток справ корупційної спрямованості в загальному обсязі кримінальних проваджень і тепер і в майбутньому буде залишатися досить високим. Тому природньо, що перед фахівцями, які працюють і планують надалі здійснювати професійну діяльність на ринку юридичних послуг, незалежно від сфери правозастосування постає нагальна потреба поглибленого вивчення особливостей справ даної категорії.

Резонанс корупційних справ

Через підвищений суспільний інтерес до корупційних справ, зокрема внаслідок штучного їхнього переформатування з суто юридичної в інформаційно-політичну площину, досягнути ефективності захисту нерідко буває доволі складно. Тому одним із першочергових завдань, яке ставиться під час вивчення курсу є опрацювання тактичних прийомів локалізації і нейтралізації процесів штучного відриву кримінального провадження від правової матерії.

Обмежена інформованість сторони захисту про обсяг наявних у сторони обвинувачення доказів

Специфіка справ про корупційні діяння криється у чисельності матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій й матеріалів оперативно-розшукової діяльності. Тривалість строків процесуального оформлення матеріалів НСРД в якості доказів утруднює активний захист особи упродовж всього часу досудового розслідування. Здебільшого активний захист переноситься на стадію ст. 290 КПК України – на етап після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Тому під час вивчення курсу слухачам будуть запропоновані пропозиції й конкретні рекомендації з планування і проведення активних заходів захисту на період до виконання стороною обвинувачення вимог ст. 290 КПК України.

Практична спрямованість курсу

Програма курсу відзначається практичною спрямованістю, завдяки чому слухачі на прикладах діяльності автора і його робіт зможуть реалізувати всі здобуті навички на практиці. Слухачі отримають 18 залікових балів після проходження курсу!

Ви отримаєте усі інформаційні матеріали

Програма курсу містить інформаційні матеріали, що будуть надані усім слухачам. Зокрема, будуть надані для подальшого використання у їхній повсякденній правозастосовній діяльності такі довідкові матеріали: підбірка актуальних рішень судів України з висвітлених під час проходження курсу питань, які слухачі зможуть використовувати в процесі здійснення своєї поточної адвокатської діяльності щодо захисту в справах корупційної спрямованості; підбірка актуальних рішень Європейського Суду з прав людини з питань, що є предметом навчального курсу і котрі можна використовувати з метою ефективного захисту особи у справах про корупційні правопорушення; примірні зразки процесуальних документів захисника, які він складає та використовує в кримінальних та адміністративних справах про корупційні правопорушення.

«Ефективна протидія корупції – є сьогодні одним із найважливіших завдань нашої держави. Однак діяльність правохоронних органів щодо боротьби з цим негативним явищем у демократичній правовій державі має відбуватися із дотримання основоположних прав людини. Саме тому законна та ефективна діяльність адвоката, залученого до участі в цій категорії справ (поряд із законною та ефективною роботою сторони обвинувачення), забезпечить дійсно високі стандарти справедливого правосуддя у такій суспільно чутливій сфері як здійснення кримінальних проваджень по злочинах корупційного спрямування. Ознайомившись із змістом курсу, можу відзначити: його тривалість (вважаю, що триденний курс дозволить оптимально організувати навчальний процес, з одного боку, охопивши весь спектр ситуацій, з якими може зіткнутися адвокат, з іншого боку, досить детально розібрати ці ситуації та визначити відовідні алгоритми для адвоката); збалансованість навчального матеріалу та методів навчальної діяльності, що дозволило вдало поєднати теоретичні блоки з практичними заняттями – відповідно, слухачі оволодіють не тільки теоретичними знаннями, але й практичними навичками з цієї теми; оптимальну логіку побудови курсу, яка дозволить слухачам послідовно засвоювати навчальний матеріал; наявність необхідних роздаткових матеріалів, що включають практику Європейського суду з прав людини, практику судів України та примірні зразки процесуальних документів захисника, які він складає й використовує в кримінальних та адміністративних справах про корупційні правопорушення. У цілому вважаю, що навчальний курс можна рекомендувати до практичного застосування. »
Мазур Микола Вікторович
Суддя Верховного Суду, кандидат юридичних наук
Як оплатити курс?

Реєструєтесь
на курс

Вам на пошту
надходить рахунок-фактура чи посилання на оплату через інтернет

Оплачуєте
банківською карткою, через Приват24, у терміналі Приватбанку, у касі банку або з рахунку юридичної особи

На заході
переймаєте знання та досвід від наших експертів

Втілюєте
знання та досвід у своїй практиці та збільшуєте прибуток

Для кого розроблено цей курс?
  • адвокатів
  • державних службовців
  • юристів
  • директорів підприємств та інших осіб, яких зацікавила дана тема